Final Four Champions League

Wyzwanie

Stworzyć kreację otwarcia Final Four Ligi Mistrzów w Tauron Arena. Koncept miał zaangażować czynnie tysiące kibiców na trybunach.



Opis kampanii

Dostarczyliśmy 15 ton techniki scenicznej oraz multimediów. Zintegrowaliśmy system multimedialny na arenie oraz zaangażowaliśmy czynnie kilkanaście tysięcy kibiców podczas rozgrywek.Czuwaliśmy nad prawidłową realizacją całości oprawy imprezy.